Powrót

Problemy regionu

Niewystarczająca komunikacja regionu z Łodzią

Najbardziej zaniedbanym aspektem jest sieć połączeń kolejowych, która powoduje że łatwiej jest dostać się z okolicy Wielunia, Sieradza do Wrocławia, Opola czy Częstochowy niż do stolicy regionu. Powoduje to odpływ mieszkańców z okolicznych gmin m.in. do województwa dolnośląskiego. Warto zauważyć, że sytuacja ta poprawia się z roku na rok choćby przez zakończenie budowy S8 czy rozwój Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Jak można pomóc?

Kontynuowanie działań mających na celu jak najszybsze uruchomienie środków unijnych na poprawę infrastruktury kolejowej jak i na uruchomienie regionalnych połączeń kolejowych, z których mogłyby korzystać osoby nie preferujących podróży samochodem, aby lepiej skomunikować województwo ze stolicą. Dodatkowo konieczne jest jak najszybsze zakończenie budowy drogi S14.

Lepsze wykorzystanie potencjału stref ekonomicznych

Mimo, że Łódzka Strefa ekonomiczna została uznana za najlepszą strefę dla małych i średnich przedsiębiorstw, należy zapewnić jej napływ nowych inwestorów.

Jak można pomóc?

Kontynuowanie wsparcia i prowadzenia rozmów z potencjalnymi inwestorami w celu zachęcenia ich do zainwestowania w Łódzką SSE, co pozwoli zmniejszyć bezrobocie w regionie, zwiększyć jego dochody oraz poprawić warunki życia mieszkańców w każdym aspekcie.

Nierównomierne tworzenie nowych miejsc pracy

W chwili obecnej inwestorzy tworzą miejsca pracy przede wszystkim w Łodzi i w Kutnie, pomijając atrakcyjne lokalizację na pozostałym obszarze regionu.

Jak można pomóc?

Prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami na temat wyboru innych lokalizacji niż Łódź i Kutno, które również posiadają szereg zalet dla prowadzenia różnego rodzaju biznesu. Dzięki temu poziom życia w całym regionie będzie się wyrównywał co ograniczy migrację ludności z mniejszych miejscowości do Łodzi.

Wizerunek regionu

Mimo wielu działań przeprowadzonych w ostatnich latach jak m.in. powstanie folderów, reklamy podczas Targów w Mediolanie, gdzie Łódź mi swoje stoisko w dalszym ciągu nie wszystkie wartościowe miejsca regionu są odpowiednio eksponowane.

Jak można pomóc?

Dalsze promowanie na arenie międzynarodowej, jak również krajowej regionu jako miejsca przyjaznego dla biznesu, ekologicznego, pełnego interesujących miejsc, co pozwoli zachęcić zarówno do inwestowania jak i wzrostu zainteresowania regionem przez turystów.

Organizowałem i wspierałem akcje