One Billion Rising

Wsparłem także akcję „One Billion Rising” odbywającą się 14 lutego w kilkudziesięciu miastach Polski, której głównym elementem był na taniec w ramach międzynarodowego protestu przeciwko przemocy wobec kobiet.