Dzieci - Dzieciom

Do tej pory udało nam się przeprowadzić 4 edycje (będą kolejne!). Akcja ma wymiar społeczno-edukacyjny: zachęcamy dzieci i ich rodziców do zbiórki zabawek, maskotek, przytulanek, klocków, książek itp., które później przekazujemy najbardziej potrzebującym, m.in. do świetlicy środowiskowej, zespołu szkół specjalnych, świetlic szkolnych. Zależy nam na tym, aby dzieci przynosiły zabawki, którymi już się nie bawią, a które potrzebującym sprawią wiele radości. Radością dla dzieci przekazujących zabawki jest udzielenie pomocy rówieśnikom.