Nie Bądź Żyła, Podziel się Krwią

Cykliczna, organizowana regularnie co trzy miesiące akcja we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi. Jako że w Zgierzu nie istnieje stacjonarny punkt krwiodawstwa, okoliczni mieszkańcy mogą podzielić się z najbardziej potrzebującymi tym, co najcenniejsze, czyli krwią w zaparkowanym pod Biurem Poselskim krwiobusie.