Powrót

Najważniejsze osiągnięcia

Odszkodowania – choroba afrykańskich świń

Uczestnictwo w przygotowaniu i wdrożeniu ustaw w zakresie rolnictwa umożliwiające wypłaty odszkodowań rolnikom cierpiącym przez wirusa choroby afrykańskich świń. Dzięki czemu udało się pomóc rolnikom najbardziej poszkodowanym przez wirusa, a także wyeliminować całkowicie obecność wirusa w Polsce i jego dalsze negatywne konsekwencje zarówno dla samych rolników jak i całej gospodarki.

Budżet unijny dla terenów wiejskich

Udział w przygotowaniu stanowiska i określeniu potrzeb polskiego rolnictwa w negocjacjach z Unią Europejską w sprawie wysokości budżetu w Perspektywie Unijnej 2014-2020 dla terenów wiejskich. Negocjacje zakończone sukcesem dla Polski, co w szczególności ma znaczenie dla poprawy konkurencyjności oraz warunków życia na terenach wiejskich.

Ustawa wstrzymująca sprzedaż terenów podmiotom zagranicznym

Uczestnictwo w przygotowaniach, opiniowanie oraz uchwalenie ustawy wstrzymującej sprzedaży polskich terenów podmiotom zagranicznym, w tym m.in. Niemcom. Ustawa ma na celu obronę polskich ziem przed zagranicznymi spekulantami.

Budowa drogi S8

Zabieganie w Ministerstwach oraz w GDDKiA zakończone sukcesem, aby jak najszybciej przystąpić do realizacji i w jak najkrótszym czasie zakończyć budowę drogi S8, która ma kluczowe znaczenie dla regionu. Droga ta pozwala w krótkim czasie dotrzeć z regionu zarówno do Wrocławia jak i Warszawy. Poprawiła ona również komunikację w całym województwie, zmniejszyła korki na lokalnych trasach i przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa

Park Kulturowy

Bezpłatna pomoc, doradztwo i osobiste zaangażowanie wspierające koncepcję i powstanie Parku Kulturowego w Zduńskiej Woli, który pozwolił uchronić walory historyczne i przyrodnicze tego terenu.

Modernizacja Teatru w Sieradzu

Zabieganie o przyznanie środków z pieniędzy unijnych i marszałkowskich z sejmiku województwa łódzkiego na wsparcie modernizacji Teatru w Sieradzu, która pozwoliła na zwiększenie jego atrakcyjności wśród społeczeństwa lokalnego, możliwość rozwoju repertuaru oraz zwiększenie frekwencji widzów.

Rozbudowa sieci dróg lokalnych

Zabieganie i pomoc okolicznym powiatom w zdobyciu środków z puli Schetynówek na przebudowę, modernizację i budowę nowych dróg lokalnych. Dzięki temu poprawiła się jakości komunikacji i zwiększyło bezpieczeństwo na lokalnych drogach.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Zabieganie oraz pomoc merytoryczna przy składaniu wniosków przez gminy do Funduszu Ochrony Środowiska w temacie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dzięki temu udało się poprawić komfort życia oraz dostęp do wody i kanalizacji dla kilkudziesięciu tysięcy osób, przede wszystkich na okolicznych terenach wiejskich

Lotnisko w Łasku

Pilotowanie sprawy włączenia lotniska w struktury NATO 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku jako lotniska strategicznego, a następnie pilotowanie sprawy wyboru lotniska jako bazy dla stacjonujących samolotów F-16 Fighting Falcon. Pozwoliło to podnieść renomę regionu, wzmocnić pozycję regionu na mapie obronności kraju oraz pośrednio zwiększyć dochody gminy z obecności wojsk w bazie.

Ustawa o dopalaczach

Konsultacje, zabieganie o jak najszybsze uchwalenie ustawy o dopalaczach, która pozwoliła ograniczyć ich sprzedaż, a co za tym idzie ograniczyć ilość zatruć i zgonów przez nie spowodowanych w ostatnich latach.

Kodeks karny

Przygotowanie autorskiego projektu zmian kodeksu karnego dotycząca karania osoby publikującej materiały w mediach bez zgody nagrywanego. Przeprowadzanie całej ustawy przez proces legislacyjny – sejm i senat bez żadnych uwag oraz ostateczne jej uchwalenie. Dzięki uszczelnieniu tej luki w prawie osoby, których nagrania - w szczególności „intymne” - dostały się do Internetu mogą dochodzić swoich praw w sądzie, a osobie upubliczniającej grozi kara więzienia.

Kodeks cywilny

Przygotowanie autorskiego projektu zmiany kodeksu cywilnego w zakresie pracy komorników oraz przeprowadzanie go przez cały proces legislacyjny w sejmie i senacie oraz przyjęcie jej bez poprawek. Dzięki projektowi komornicy zostali pozbawienie prawa zabierania niepełnosprawnym sprzętu potrzebnego do normalnego funkcjonowania , co dotychczas było nie unormowane.

Ustawa o gruntach rolnych i leśnych.

uczestnictwo w zmianie ustawy o gruntach rolnych i leśnych umożliwiające wójtowi oraz burmistrzowi możliwości podjęcia samodzielnej decyzji bez zgody Ministra Rolnictwa o wyłączeniu klasy gruntów 1-3 z produkcji rolnej o powierzchni do 0,5 hektara. Pozwoliło to na przyspieszenie rozwoju terenów wiejskich poprzez mądrą zabudowę budynkami mieszkalnymi, bądź drobnymi usługami pozwalającymi zwiększyć zaludnienie oraz zmniejszyć bezrobocie na obszarach wiejskich.

Organizowałem i wspierałem akcje